Tạ tập tay đẩy kết hợp, 20 KG tạ nam nữ tập gym tập thon tay( Hàng chuẩn phòng Gym Bảo Hành 12 Tháng)

Bộ tạ miếng nhựa đen ( ; 20kg; 30kg; 40kg; ) gồm:

– Thanh nối

– Tạ miếng nhựa 20 kg : 2kg – 4 miếng; 1,5kg – 4 miếng & 1,25kg – 4 miếng

– Tạ miếng nhựa 30 kg : 2,5kg – 4 miếng ; 2kg – 4 miếng; 1,5kg – 4 miếng & 1,25kg – 4 miếng

– Tạ miếng nhựa 40 kg : 3kg – 8 miếng ; 2,5kg – 4 miếng & 1,25kg – 4 miếng

Giá tham khảo: 499.000đ